< Torna al mapa

1.1 Plaça portal de l'anoia. principal accès a la vila


PRESSUPOST TOTAL
992.936,68 €
INDICADORS DE REALITZACIÓ
2.950 m² urbanitzats
Històricament la Plaça Portal d'Anoia ha sigut l'accés als barris de la Vila per aquests que venien de l'altre banda del riu Anoia. Una important cruïlla que, amb el temps, es va transformar en un nus viari perdent la característica d'espai públic. La nova urbanització de la Plaça del Portal d'Anoia, creà un nou espai cívic amb relació directa amb la xarxa viària bàsica d'accés a La Vila. L'actuació també va millorar l'accessibilitat, la mobilitat i la connectivitat dintre i fora del barri de la Vila.
ABANS
Un espai dur, de trànsit rodat i que no permetia les connexions necessàries per millorar la qualitat de vida del barri.
DESPRÈS
Un espai públic de qualitat que ha millorat la circul·lació del trànsit rodat i de vianants tant dintre del barri com també des del barri cap a la resta del municipi.
Aprofitant la reurbanització del la Plaça Portal d'Anoia l'Ajuntament de Martorell, invertint més capital, va reurbanitzar el Pont sobre el riu Anoia. Aquesta obra és absolutament rellevant des del punt de vist de la mobilitat, connectivitat i accessibilitat tant pel trànsit rodat com també per la circul·lació de vianants.