Comitè d'Avaluació i Seguiment


Com en els exemples estudiats de normatives programa la Llei de barris també crea un instrument que, de forma continuada, avalua l'estat d'execució dels projectes integrals. Tal eina és el comitè d'avaluació i seguiment, ja citat en l'apartat anterior, que està format per disset membres , en total, de diferents departaments de l'Administració de la Generalitat, dels ajuntaments i de les associacions veïnals més representatives en els determinats barris.
Les funcions d'aquets comitès son establir mecanismes de gestió, coordinació, seguiment i avaluació de les actuacions previstes, en marxa i finalitzades, i fomentar i refermar la participació i informació ciutadana. A aquests efectes els ajuntaments, en la figura de l'oficina gestora, han de presentar un informe de desenvolupament del projecte durant la reunió del Comitè.