Iniciativa Urbana


La intenció de regenerar el barri de la Vila és fruit d'un procés de reflexió sobre la realitat i el futur del barri per part d'un conjunt d'entitats locals i ciutadans durant, primerament, el Fòrum de la Vila, en l'abril del 2000; i, més tard, al març del 2006, el Taller de Barri.
Les conclusions de la primera trobada van ser:
  • La Vila tenia un greu problema de connexió i accessibilitat amb la resta del municipi.
  • El barri estava tancat al riu.
  • Els edificis privats estaven en mal estat i necessitaven rehabilitació.
  • Era necessari recuperar la centralitat del barri.
En el Taller de Barri es va dissenyar l'esborrany del que vindria a ser el Projecte d'Intervenció Integral. La síntesis de les principals idees es pot trobar en el document del Projecte de Intervenció Integral.