El projecte


El Projecte Integral va néixer amb la voluntat de ser una intervenció transversal (urbana, social i econòmica) englobant un conjunt d'actuacions que aportin millores a la qualitat de vida dels veïns/es dels barris. En la línia de consens, aquest projecte requeria d'un treball conjunt entre ciutadans, tècnics i polítics. Per tant, una eina idònia per a l'elaboració i implementació de polítiques urbanes, d'habitatge, socials i econòmiques, ja que d'una banda, determina les necessitats socials a través d'un treball intersectorial i interinstitucional i d'altra banda, es defineixen les línies d'intervenció gràcies a la proximitat a la realitat dels barris que aporta la participació veïnal. El text refós del projecte d'intervenció integral del barri de la Vila. Les actuacions que s'hi descriuen tenen l'objectiu de donar resposta a les necessitats del barri, expressades per la ciutadania i recollides en diverses sessions i espais de participació ciutadana.
Actualment, el Projecte Integral el formen 19 actuacions: 9 finalitzades, 7 en marxa (sent que dues d'elles son línees d'ajuts a la rehabilitació d'edificis privats i locals comercials i les altres son actuacions socioeconòmiques que només es finalitzaren quan s'acabi el projecte), 3 en fase de projecte.
Actuacions complementàries
 1. Reconversió de la NII-a i la seva integració a la xarxa urbana. Tram comprés en la plaça Portal d'Anoia i l'avinguda Francesc Massana. Fase 1A.
 2. Reurbanització del carrer Sant Genís de Rocafort.
 3. Escales d'accés a la plaça Portal d'Anoia.
 4. Urbanització Jardí de l'Església.
 5. Reforma i Ampliació del C.E. La Vila.
 6. Reurbanització i ampliació Pàrking del Vapor.
 7. Rehabilitació Casa de la Vila.
 8. Reurbanització Plaça de les Hores.
 9. Rehabilitació del Teatre del Progrés.
 10. Reconversió de la NII-a i la seva integració a la xarxa urbana de Martorell. Tram comprès entre l'avinguda Vicenç Ros i la Ctra. De Terrassa.
 11. Cens d'activitats classificades i innòcues.
 12. Pla d'accessibilitat.
 13. Pla de Mobilitat.

Reconversió de la NII-a i la seva integració a la xarxa urbana. Tram comprés en la plaça Portal d'Anoia i l'avinguda Francesc Massana. Fase 1A

Reconversió de la NII-a i la seva integració a la xarxa urbana. Tram comprés en la plaça Portal d'Anoia i l'avinguda Francesc Massana. Fase 1A

Reconversió de la NII-a i la seva integració a la xarxa urbana. Tram comprés en la plaça Portal d'Anoia i l'avinguda Francesc Massana. Fase 1A

Reconversió de la NII-a i la seva integració a la xarxa urbana. Tram comprés en la plaça Portal d'Anoia i l'avinguda Francesc Massana. Fase 1A

Reconversió de la NII-a i la seva integració a la xarxa urbana. Tram comprés en la plaça Portal d'Anoia i l'avinguda Francesc Massana. Fase 1A

Reconversió de la NII-a i la seva integració a la xarxa urbana. Tram comprés en la plaça Portal d'Anoia i l'avinguda Francesc Massana. Fase 1A

Reconversió de la NII-a i la seva integració a la xarxa urbana. Tram comprés en la plaça Portal d'Anoia i l'avinguda Francesc Massana. Fase 1A

Reconversió de la NII-a i la seva integració a la xarxa urbana. Tram comprés en la plaça Portal d'Anoia i l'avinguda Francesc Massana. Fase 1A

Escales d'accés a la plaça Portal d'Anoia.

Urbanització Jardí església.

Reurbanització Plaça de les Hores.

Reurbanització Plaça de les Hores.

Reconversió de la NII-a i la seva integració a la xarxa urbana de Martorell. Tram comprès entre l'avinguda Vicenç Ros i la Ctra. De Terrassa.

Reconversió de la NII-a i la seva integració a la xarxa urbana de Martorell. Tram comprès entre l'avinguda Vicenç Ros i la Ctra. De Terrassa.

Reconversió de la NII-a i la seva integració a la xarxa urbana de Martorell. Tram comprès entre l'avinguda Vicenç Ros i la Ctra. De Terrassa.