< Torna al mapa

1.2 Adequació espai verd a l'entorn del pont del diable i la font de les malaltes


PRESSUPOST TOTAL
1.779.994,67 €
INDICADORS DE REALITZACIÓ
21.560 m² reurbanitzats (zones verdes)
381 m² expropiació
Amb l'expropiació de 380 m² de sòl i l'enderroc de les edificacions es va dissenyar una nova zona d'esbarjo a la Font de les Malaltes adequant tot l'entorn de l'Ermita de Sant Bartomeu i del Pont del Diable, marc històric de Martorell.
ABANS
Un espai degradat, amb enllumenat deficitari i escasses d'elements urbans. Una zona d'esbarjo poc aprofitada.
DESPRÈS
Una gran àrea d'esbarjo que va deixar de ser un "cul de sac" per tornar-se un punt de partida, o d'arribada, d'itineraris de lleure i camins històrics. Val la pena ressaltar que aquest espai públic connecta altres dues importants actuacions del Projecte Integral: la reurbanització del Passeig del Quarter i de la Plaça de la Creu (actuació 1.3 i 1.4), la rehabilitació de la Caserna de Cavalleria (actuació 3.2), edifici històric de Martorell i un dels extrems de l'Itinerari de lleure i salut en els Horts de la Vila (actuació 1.5). De forma que l'espai creat és un punt neuràlgic del barri bé com la Plaça Portal de l'Anoia.