< Torna al mapa

1.5 Creació d'un Itinerari de Lleure i Salut als Horts de la Vila


PRESSUPOST TOTAL
en projecte
INDICADORS DE REALITZACIÓ
1.170 mL d'Itinerari a la vora del Riu Anoia
En la franja de sòl no urbanitzable a la vora del riu Anoia, les anomenades Hortes de la Vila està previst l'adequació d'un itinerari de lleure que connectarà la Plaça Portal d'Anoia a la Font de les Malaltes, els dos principals accessos al barri.
També serà un important punt de suport pel Complex Esportiu La Vila, situat al pàrking del Vapor, que podrà utilitzar l'Itinerari per activitats físiques a l'aire lliure.
EN FASE DE PROJECTE