< Torna al mapa

1.6 Nou espai públic en terrenys de l'Antic Hospital al carrer del Mur (Eix N-II)


PRESSUPOST TOTAL
1.264.768,68 €
INDICADORS DE REALITZACIÓ
1.460 m² de sòl alliberat i condicionats com a espai públic
Aquest projecte fa part d'un paquet de mesures, molt més ampli, per la pacificació de l'eix de l'antic Carretera NII, que creua el municipi de Martorell. Aquest conjunt d'accions compte amb l'ampliació de voreres i la seva adaptació a la normativa actual d'accessibilitat urbana; col·locació de reductors de velocitat i rotondes al llarg de l'eix; i l'esponjament, sempre que possible, de sòl urbà per la seva transformació en espais públic, entre altres.
La disponibilitat del terreny de l'antic Hospital permet l'obertura d'una important connexió entre el carrer del Mur i el carrer Lloselles i la utilització d'aquest espai com un espai cívic i, a la vegada, un punt de trobada de pares i nens del barri i del municipi (principalment per la proximitat amb el Col·legi La Merce).
ABANS
Un solar abandonat que contribuïa per la imatge de degradació del barri.
DESPRÈS
1.460 m² d'espai públic de qualitat destinat al lleure i a les activitats recreatives per nens i adolescents mitjançant jocs infantils d'alta gama que proporcionen la interacció entre ells i entre diferents generacions. Degut al gran desnivell existent entre els carrers del Mur i Lloselles, la rehabilitació d'un dels edificis existents en el solar, i a la proposta arquitectònica de reordenació de l'espai, la Plaça Sant Ramon, nom del nou espai públic, també compte amb 265 m² d'arxiu municipal; 710 m² d'espai comercial, 94 m² d'oficines i 825 m² d'equipament.