< Torna al mapa

2.3 Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis de la Vila


PRESSUPOST TOTAL
158.560,28 € (fins desembre/2013)
INDICADORS DE REALITZACIÓ
52 edificis d'habitatge que van acollir-se al programa (fins desembre/2013)
Des de l'OLH, creada en el 2007, es tracta de generar una cultura de la rehabilitació i del manteniment dels edificis. L'Oficina informa als propietaris formes de gaudir de les subvencions per la rehabilitació d'edificis donades per l'Ajuntament de Martorell, a través de l'ordenança municipal ,i per la Generalitat de Catalunya a través dels seus diferents programes.
L'OLH també assessora i dona suport als ciutadans en matèria de lloguer, comptant amb una borsa de lloguer força activa.
Actuació en curs fins a l'esgotament dels fons.