< Torna al mapa

7.1 Pla de participació integral i dinamització comunitaria ciutadana


PRESSUPOST TOTAL
40.700 €
INDICADORS DE REALITZACIÓ
Realització de reunions veïnals.
Realització de fires.
Serveis oferts en conjunt amb l'Àrea de Servei a les Persones.
Serveis oferts en conjuntament amb el Departament de Treball.
En execució
La participació al llarg del PII s'articula mitjançant diferents canals:
  • El Comitè d'Avaluació i Seguiment que es reuneix dos cops a l'any amb la participació dels diferents col·lectius del barri.
  • Desenvolupament d'un Pla de Màrqueting que crea una imatge única per tots els documents, avisos, missatges, cursos i esdeveniments relacionats amb el Pla de Barris.
  • Reunions amb els veïns i veïnes del barri per discutir cada actuació, explicar totes les fases de projecte i obres i resoldre els conflictes existents.
  • Comunicacions via sms sobre reunions i estat de les obres.
  • Construcció d'una pàgina web on es facilita tota la informació referent al projecte, informes i imatges.
Aquesta actuació contempla, durant tota l'execució del PII, diferents accions d'acord amb els següents objectius:
  • Dinamització del teixit associatiu del barri millorant la seva autonomia, organització i treball en xarxa per potenciar l'associacionisme com a element de cohesió i participació ciutadana.
  • Foment del desenvolupament d'accions socioculturals i socioeducatives a la Vila mitjançant la participació activa de la població.