< Torna al mapa

7.3 Suport i assessorament a l'emprenedor i activitats establertes a La Vila


PRESSUPOST TOTAL
30.000 €
INDICADORS DE REALITZACIÓ
nombre d'assessoraments
nombre d'iniciatives ateses
En execució
Des de l'OED, amb un punt d'informació permanent per l'emprenedor que vulgui realitzar la seva activitat empresarial o professional a La Vila tindrà a la seva disposició un servei gratuït d'assessorament ofert per l'Ajuntament, així com les empreses ja establertes al barri les quals vulguin fer reformes, inversions o necessitin finançament. Se'ls informarà, entre d'altres de: realització del pla d'empresa, tràmits administratius de creació d'empresa, formes jurídiques, ajuts financers, informació socioeconòmica, subvencions municipals, permisos, contractació laboral i seguretat social, gestió i fiscalitat, adreces d'organismes oficials, tràmits per a la capitalització de l'atur i ajuts vigents.
Els objectius d'aquesta actuació son els següents:
  • Promoure l'emprenedoria i l'auto ocupació a la Vila amb la finalitat de dinamitzar econòmicament i socialment la Vila a través d'un increment de l'activitat empresarial i professional, consolidant un fort teixit empresarial.
  • Facilitar la modernització de les empreses establertes, per ser més competitives.
  • Assessorar en l'elaboració del pla d'empresa per tal d'analitzar la viabilitat del projecte.