< Torna al mapa

8.1 Obertura Pas Casa Par


PRESSUPOST TOTAL
247.276,68 €
INDICADORS DE REALITZACIÓ
770 m² d'espai públic i 10 mL de desnivell superats
L'esmentada actuació preveia la comunicació, mitjançant un ascensor obert al públic, entre el carrer del Mur i la plaça de les Hores, punt central de la Vila.
ABANS
Els jardins de la Casa Pau Par, tal com la mateixa Casa, es trobava en condicions precàries de conservació fet que impossibilitava el seu ús. També era inexistent la comunicació entre el carrer del Mur i la plaça de les Hores, fent que els vianants haguessin de caminar fins al carrer Llibertat o fins al carrer de Dalt.
DESPRÈS
L'obertura del Pas de la Casa Par, a més a més de generar 770 m² d'espai d'esbarjo força agradable d'accés directe des del carrer del Mur, també ha col·locat a la disposició del públic un ascensor que fa la connexió entre l'esmentat carrer i la plaça de les Hores, centre del barri.