< Torna al mapa

7.2 Recuperació de locals inactius/Modernització d'establiments actius


PRESSUPOST TOTAL
300.000 €
INDICADORS DE REALITZACIÓ
nombre d'activitats a la Vila 21 locals comercials actius modernitzats locals comercials inactius a recuperar
En execució
En la primera fase d'aquesta actuació es va realitzar un Cens d'Activitats Classificades i Innòcues amb el suport de la Diputació de Barcelona. L'objectiu final de l'estudi fou proporcionar a l'Ajuntament la informació necessària per a poder prendre decisions i iniciatives que facilitin la correcta gestió de les activitats, tenint en compte els seus mitjans tècnics i administratius.
La base de dades resultant permet visualitzar les activitats en funció de la seva situació jurídica administrativa, i la seva vinculació amb el programa de Gestió d'Expedients d'Activitats (GEA), permet gestionar i actualitzar les dades de la base de dades, tramitant els expedients d'activitats i establir períodes pels controls i revisions de les mateixes.
Amb el Cens d'Activitats en mans l'OED dona assessorament als comerciants, amb un punt d'informació permanent i mitjançant unes línies d'ajuts específics regulades per l'Ajuntament a través del programa Martorell Vila Activa. L'objectiu és fomentar la recuperació de locals inactius i la modernització de la imatge dels establiments comercials actius ubicats al barri .
Val la pena ressaltar que, amb les actuacions 1.3 i 1.4 de reurbanització dels carrers i passatges , el barri guanya més zones de vianant fet que facilita el comerç de proximitat.
Els objectius d'aquesta actuació son els següents:
  • Recuperació i modernització del teixit comercial.
  • Complementació de l'actuació 2.3 de rehabilitació d'habitatges.
  • Foment de la implantació de comerç de proximitat.
  • Recolzament i complementació del Mercat Setmanal.